Funderingar kring kontrollavel ( på birma )

Klicka för större bild! Klicka för större bild!

Naturligtvis gäller inte några speciella regler för just birmarasen - men det är den rasen som är min favorit och då har de nya reglerna givit mig lite funderingar eftersom jag själv bedrivit kontrollavel.

FÖRR: Man sökte kontrollavelstillstånd för två specifika katter. Angav vad som var syftet med parningen och hur man hade tänkt sig fortsättningen och slutresultatet. I mitt fall gällde det parning mellan perser och birma. Avkomman registrerades som hybrider (ej godkänt långhår, XLH), vilket naturligtvis var helt korrekt.

Den / de avkommor som jag, med utgångspunkt från min avgivna motivering vid ansökan, ansåg skulle gå vidare i avel - avelsgodkändes. Endera på utställning (2 domare) eller genom s.k. "hembedömning" (2 domare). Domarna tittade då på katten som ett "ämne" till en birma - och beskrev vad de såg. Naturligtvis kontrollerade man att inga defekter - eller för birmarasen, diskvalificerande fel - förekom. 

 

Därefter kunde jag välja en lämplig avelspartner. I mitt fall valdes naturligtvis en birma till min/mina hybrid/hybrider. Utfallet blev blandat - maskade katter med birmans alla attribut - dock med låg vitfläckighet, eller fullfärgade katter med låg vitfläckighet. De maskade katterna kunde - utseendemässigt - lika gärna ha kommit ur den ordinarie birmaaveln. De registrerades alltså som birma (SBI), och behövde inte uppnå excellent bedömning för att erhålla "birmastatus". De fullfärgade hybriderna (XLH) kunde avelsgodkännas på samma sätt och paras fritt inom birmarasen ... med både fullfärgade och maskade katter som resultat ... o.s.v. 

NU: Man söker kontrollavelstillstånd för två specifika katter. Anger vad som är syftet med parningen och hur man har tänkt sig fortsättningen och slutresultatet. Alltså med samma förfaringssätt och motivering som tidigare.

Avkomman registreras som hybrid  precis som tidigare ... men, nu måste man återigen söka kontrollavelstillstånd med specifik partner för att få använda hybridavkomman i fortsatt avel - trots att man vid den första parningen angivit syfte, förväntat resultat och tänkt fortsättning. Naturligtvis har inte varken syftet eller förväntat resultat ändrats sedan den första parningen. Ny ansökan måste göras så länge en XLH-reg. katt är tänkt att användas i den fortsatta aveln. 

 

Nåväl - nytt tillstånd mellan hybrid och birma resulterar i både maskade och fullfärgade katter - precis som "förr", men de maskade katterna, som utseendemässigt - lika gärna kan ha kommit ur den ordinarie birmaaveln registreras inte längre som birma OM de inte ställs ut och erhåller bedömningen excellent (alltså 88 poäng). DÅ kan de omregistreras till birma, och är därmed godkända för vidare avel. Deras avkomma (om partnern är SBI) registreras då som birma MEN de behöver inte uppnå 88 poäng - däremot behöver de avelsgodkännas!? Då känns det som om kraven har sänkts från föregående generation ...

 

En birma ur ordinarie avel - utan kontrollavelsbakgrund - behöver aldrig uppnå 88 poäng eftersom den har full stambok. Den kan ha vilka fel som helst både kroppsliga (ex.vis knick, skelögdhet m.m) och skönhetsmässiga. Då har kraven sänkts ytterligare. Vad har man då uppnått med de nya reglerna för kontrollavel?

Jag skulle istället önska att alla katter behövde ett avelsgodkännande innan de användes i avel. De behöver naturligtvis inte uppnå 88 poäng - men borde vara hyfsat rastypiska och fria från certdragande och diskvalificerande fel.  

 

När det gäller ny ansökan - på en redan beviljad kontrollavel, så kan jag förstå om en annan uppfödare än den som först ansökte om kontrollavelstillstånd, köper en "kontrollavels-hybrid" och vill avla. Den uppfödaren har då ingen egen ansökan - känns det motiverat med en ansökan.

Men om den ursprungliga uppfödaren, som en gång ansökt och givit motivering till kontrollaveln, vill fortsätta sin kontrollavel tycker jag att det borde fungera som "förr", utan ny ansökan, för som sagt - uppfödarens motivering torde inte ha ändrats. 

 

Kanske är jag helt "lost" i tankarna om just detta. Det finns kanske många andra sätt att fundera på. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Bilden:  Båda katterna är registrerade som birma (SBI), men idag skulle katten till vänster (dotter till en birma och en hybrid) registreras som XLH (ej godkänt långhår).

P.g.a. den låggradiga vitfläckigheten skulle katten inte uppnå 88 poäng och kan därmed inte  rasregistreras som birma. 

 

Katten heter Skogshöjdens Mouche och finns idag bakom alla mina avelshonor. Mouche blev över 20 år gammal. Hennes kompis t.h. var EC S*Grazette´s Pearl of Passion.