Så dammsuger man en birma ... / Instructions for vacuuming a birman

1.

Lägg birman på en stadig matta. Börja dammsugningen strax under öronen. Dammsug hela kragen ...

 

Add the birman on a firm mat. Start vacuuming, just below the ears. Vacuum the entire collar ...

2.

... fortsätt längs med hela ryggen - och glöm inte magen.

 

... Continue along the entire back - and do not forget the stomach.

3.

Avsluta med en rejäl dammsugning av svansen. Börja vid svansroten ...

 

Finish with a real vacuum of the tail. Start at the base of the tail ...

4.

Avsluta med att suga in hela svansen i dammsugarröret.

Klart!

 

Finish by sucking in the whole tail in the vacuum tube.
That's it!

Katten som gillar att bli dammsugen heter Skogshöjdens Sancho San, och är birma i 1:a generationen.
Han ägs av Lena i Köping, och kommer som ett skott så snart han hör att det är dammsugning på gång!

The cat who likes this is Skogshöjdens Sancho San, and is a Birman in the 1st generation in a breeding between PER/SBI. 
He is owned by Lena in Köping, and comes as soon as he hears that it is vacuuming going on!

Klicka för större bilder!

Click for bigger pics!


 

Det är troligen inte att rekommendera att göra såhär med vilken katt som helst ..!

 

It is probably not advisable to do this with any cat ..!