KORT HISTORIK OM MACKSTA

 

Under andra hälften av 1700-talet var Macksta tillhåll för prästgårdens svin. Med förkärlek gick dessa och bökade i stora lergropar, som stadens kakelugnsmakare och krukmakare här och där grävt upp.

 

På 1770- och 1780-talet använde borgerskapet avfallsprodukter från brännvinsbränneriet som svinfoder. Måhända härstammar talesättet "full som ett köpingssvin" från dessa trakter.

 

Texten hämtad ur Oskar Björnängers bok "Från forntid till nutid"


I Anders Pers backe finns det 11 gravar från järnåldern – cirka 1500 år före Kristus. Det är ett gravfält som är 55 x 50 meter och består av 3 högar och 8 stensättningar.


Uppgifterna kommer från Riksantikvarieämbetet


Eftersom man här ovan talar om att krukmakare tog lera i Macksta, så kanske något av föremålen t.h. har sitt ursprung där.

Mannen som tillverkat lergodsvaserna och skålen hette Karl Gudmundsson.  År 1929 övertog han Lervarufabriken - f.d. tegelbruket. Fastigheten hette Hagaberg och låg på Nibblesbackeområdet.
Gudmundsson drev Lervarufabriken fram till 1953. Under de senaste årtiondena tillsammans med sonen Åke Gudmundsson.

Under en hantverksmässa, den 1-8 september 1934, anordnad av Köpings Fabrik- & Hantverksförening, visade Karl Gudmundsson upp sina färdigheter - vilket blev mycket uppskattat.

 

Uppgifter från Köpings Museum


DET SÄGS -
- att det på gården Alingsås, bodde en skeppare - P E Andersson med familj.  

I augusti 1895 gick skepparen - tillsammans med sin son - från Macksta till hamnen för att starta en färd med sitt segelfartyg. Under natten efter avresan uppstod en stark storm, och såväl fartyg som ombordvarande har därefter varit spårlöst försvunna ...

Ur Magazin, augusti 2002

 

- att byns skomakare bodde i stugan Larsbo. (Årtal osäkert)
Enl. Livan Gladh, född på gården Rosenborg 1918

Lergodsvaser tillverkade av Karl Gudmundsson.

FOTO: Kerstin Zimmerman

Skål tillverkad av Karl Gudmundsson.

 FOTO: Sören Gladh