Våra kattungar

Våra kattungar föds upp inom familjen och lovas inte bort enbart via mailkontakt. Vi vill alltid ha personliga kontakter med våra kattungeköpare. Vi tar aldrig mer än en kull per år på våra flickor.

Vi inriktar oss på trevliga, friska och sunda kattungar, som våra köpare kan ha glädje av i många år. Om någon av dem passar till avel och utställning så känns det som ett extra plus.

Vi har haft avelshonor ur tre egna kontrollavelslinjer. Dessa startade 1985, 2000 och 2001. Vid samtliga tillfällen parades perser in.

Välkommen att titta i vårt kullgalleri för att se tidigare kullar ... eller i planer, för att se om något är på gång!
Tyvärr saknas många års kullar på grund av en datorkrasch för länge sedan. 

 

 

Our kittens lives with the family and will not be sold only through mail contact. We always want personal contact with our kitten buyers. We never take more than one litter per year for each female.

We focus on nice, fresh and healthy kittens, which our kitten buyers can enjoy for many years. If any of them fit for breeding and exhibition it feels like an extra bonus.

Visst är det kul med kattungar. De kan hålla mig sysselsatt - med att rädda diverse inredning ...

Right now we have breeding queens from our own outcross lines. These started in 1985, 2000 and 2001. Our kittens has not "complete" pedigrees because they are 2nd, 3rd and 4th generation Birman after inbreeding of Persians.