Utdrag från SVERAKs hemsida
SVERAK-diplomerad uppfödare 

Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring – för kattköparen likväl som för uppfödaren.

Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning.

Efter godkänt test ska en SVERAK-diplomerad uppfödare ha en grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare.