Såhär recenserades den första Birmaboken som utgavs 1996

Recension / Nya Wermlands-Tidningen
"BIRMABIBEL" OM DEN HELIGA KATTEN

Raskattägare, som önskar förkovra sig mer om sin ras utöver de ytliga rasbeskrivningar som ofta förekommer i vanliga kattböcker har hittills varit eftersatta. I England finns det separata böcker nästan över varje ras, men mycket få har översatts till svenska språket
Nu har till stor glädje för alla birmaälskare Kerstin Zimmerman i Köping, själv hängiven uppfödare och utställare av denna semilånghårskatt, skrivit Birmaboken. Hennes kunskaper och kontakter med likasinnade både inom och utom landets gränser har gjort denna nära 200-sidiga bok till en liten "birma-bibel".

Berättar legend
Boken berättar legenden om den heliga katten, hur rasen uppstod, om utseende och temperament.
Det finns kapitel om birmor i olika länder, om nya färgvarianter utöver den klassiska brunmaskade, om birman som avels- och utställningskatt, om parning, dräktighet, födsel och ungarnas uppväxt, om birmafolkets egen förening, exempel på stamtavlor, bedömningssedlar samt parningstabell och allt annat, som en birmaägare har glädje av och bör känna till.

Boken är illustrerad med över 250 foton, de flesta upplånade amatörbilder visande birmans utseende från begynnelsen fram till våra dagars birmor i olika länder.


Boken är helt igenom en produkt av Kerstin Zimmerman, som bör känna sig stolt över sitt verk. Förutom texten har hon stått för sättning, layout och utgivning på "eget förlag".

Boken riktar sig i första hand till den, som står i begrepp att skaffa sig en birma, men är också en strålande dokumentation och en milstolpe över "The Sacred Cat of Burma", som Helig birma även kallas i mer internationella och högtidliga sammanhang.
Birmaboken kan beställas direkt från författaren.

Annastina Kitsnik / Nya Wermlands-Tidningen


Recension / Kattliv


Birmaboken är en bok om rasen birma, skriven av Kerstin Zimmerman. Kerstin är birmauppfödare sedan många år, har varit kattungeförmedlare inom Birmasällskapet och var tidigare redaktör för SVERAKs tidning KattJournalen.


Det var när hon var kattungeförmedlare som tanken först kom - att skriva en bok om birmor. Hon riktar boken i första hand till de som står i begrepp att skaffa sin första birma.

Boken är på 192 sidor med bilder i svartvitt och färg. Det är framför allt amatörfoton som visar en hel rad birmor, men här finns även andra informativa bilder.


Boken innehåller birmans historik - exempelvis om tidig birmaavel i Frankrike och om när nya färgvarianter gör sin entré i Sverige. Boken innehåller även avsnitt om birmans utseende och egenskaper, birman som utställningskatt och avelskatt.

Jag tror att många kan ha glädje av boken - de som just skaffat sin första birma som snabbt får mycket samlad kunskap till livs, de som länge har haft birma, men hunnit glömma bort en del av rasens tidiga utveckling och dess katter.


Även andra än birmafantaster måste ha glädje av boken och då främst de informativa avsnitten om utställningar och avel. Kerstin förklarar exempelvis skillnaden mellan utställningskatter och avelskatter. Birmans vita tassar bedöms mycket strängt på utställning, men det vita nedärvs ganska slumpmässigt och för en avelskatt är andra detaljer än tassar viktigare att tänka på. Alla uppfödare av vitfläckskatter bör ha nytta av Kerstins resonemang.
Boken bygger på gedigen birmakunskap och god språkkänsla. Kerstin har gjort hela boken. Det är ett imponerande arbete samtidigt som boken saknar en del av den finish som ett bra förlag kan ge i text och layout.

Ylva Stockelberg / Kattliv