Utdrag ur nya Birmaboken - Aristokraten med vita handskar

 

Kontrollavel

för birma

Kontrollavel, där man medvetet parar in annan ras i den befintliga rasen, är något som gjorts många gånger under birmans historia. På senare tid har det gjorts för att erhålla fler färgvarianter, bredare avelsbas och förbättring av olika "detaljer" i birmans uppbyggnad. Under åren har bland annat siames, perser och huskatt parats in i birmarasen.

 

Som uppfödare i SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) måste man ansöka om tillstånd för att starta en s.k. "kontrollavel". Man söker kontrollavelstillstånd för parning mellan två specifika individer, förklarar syftet med kontrollaveln och anger vilket slutmål man har. Aveln ska vara godkänd innan parning sker, och det är inte tillåtet att byta ut någon av parterna utan att söka nytt tillstånd. Resultatet av den första parningen är alltså en raskorsning - en hybridgeneration. I birmans fall registreras dessa som "icke godkänt långhår" med angivande av den målras som avses (XLH/SBI). Detta gäller fr.o.m. 2011-01-01. För den avkomma - av dessa XLH/SBI-katter - som är tänkt för vidare avel inom birmarasen söks ett nytt kontrollavelstillstånd med specificerad partner. Om någon av avkommorna i denna nya generation blir så rastypisk som birmans standard säger, kan katten omregistreras som birma.

 

Vad man då behöver göra, är att anmäla katten i s.k. kontrollklass efter att den fyllt tre månader. Om den då bedöms motsvara minst 88 poäng som krävs för en excellent bedömning inom rasen så ansöker man om omregistering till birma (SBI). Katten får då tillägget RR (ReRegistration) i sin nya stamtavla. En sådan katt behöver inga övriga tillstånd för parning. Kattens "RR" betyder att den är omregistrerad till birma och godkänd för vidare avel. Den har dock inte full stambok.

Eftersom denna katts avkommor inte heller har "ren" bakgrund - d.v.s. de har främmande ras eller raskorsning i stamtavlan, registreras även dessa i kontrollstamboken ("RIEX" Registre Initial Et Experimental) och behöver ett avelsgodkännande för att få fortsätta i avel.

Ett avelsgodkännande kan göras tidigast när katten är 8 månader. De är då registrerade som birma (SBI) men behöver inte uppnå 88 poäng för ett avelsgodkännande - till skillnad från föräldern som omregistrerats från "icke godkänt långhår" till birma.

 

När kontrollaveln avancerat så långt att man inte längre ser någon främmande ras eller raskorsning (hybrid) i avkommans stamtavla, registreras avkomman automatisk i, vad som kallas "huvudstamboken". ("LO" Livrè D´Origine). De katter som inte kan omregistreras, men ändå är värdefulla för aveln, måste få nytt kontrollavelstillstånd med specificerad partner.

 

Eftersom birman är en vitfläckskatt, med mycket strikt vitfläckighet, som ger totalt 20 poäng i standarden, så kan det ibland kännas lite märkligt att birmor i den "gamla" ordinarie aveln inte har samma krav på excellent bedömning för att fortsätta i avel utan tillstånd. De behöver alltså aldrig granskas på utställning.

 

Det tidigare förfaringssättet vid registrering av katter ur kontrollavel var följande; Kontrollavelstillstånd söktes för två specifika individer, med angivande av syfte och mål. Den första generationen, som är en raskorsning registrerades som "ej godkänt långhår" med angivande av målras. Exempel: XLH/SBI (ej godkänt långhår/birma). När avkomma ur denna generation uppnått 8 månaders ålder bedömdes den av två domare, som godkände - eller avslog ett "avelsgodkännande".Om katten godkändes för vidare avel parades den med valfri katt inom den ras man angivit i ansökan.

Resultatet i parningen registrerades på olika sätt, beroende på deras "fenotyp" d.v.s. det utseende den hade. Endera var den en fullfärgad, icke maskad katt (om den inparade rasen var en icke maskad katt) oftast med låg vitfläckighet - som alltså registrerades som XLH/SBI. Eller så var den en maskad katt (som birman) - oftast med låg vitfläckighet - och registrerades alltså som SBI. Avelsgodkännande behövdes i samtliga generationer tills dess man inte längre hade synlig främmande ras eller raskorsning i stamtavlan. Något nytt kontrollavelstillstånd behövdes inte i något av fallen.

(OBS! NYTT 2014/2015. Regeln om avelsgodkännande är numera borttagen. SBI-reg. katt med RX-stamtavla som paras med annan SBI-reg. katt (ev. också med RX-stamtavla) kan paras utan avelsgodkännande. Om XLH-katt paras med SBI-katt registreras avkomman som XLH och måste avelsgodkännas, men kan även rasgodkännas som SBI, och behöver därefter  inte avelsgodkännas). 

 

UTDRAG UR BIRMABOKEN "Helig birma - Aristokraten med vita handskar"

Katten till vänster heter Skogshöjdens Kajal Black och är resultatet av en parning mellan birma och perser.

 Hon kallas "Kaja" och är farmor till en av våra tidigare avelshonor - Lisa – som numera är kastrat. Lisa har en dotter och en dotterdotter i huset. kna

Svart/vit  hybrid - birma / perser. Katten har för birman korrekta sockor och kilar. 

 

Klicka för större bild !