En andra inparning av perser

 

Parning mellan EC Provitas Glory Days, blåtabbymaskad birma och Hassellidens Tabby Zuzanna, bruntabby perser, beviljades i april 2000.

 

Kullen föddes 8 december och bestod av fem (5) pigga och friska ungar. Två hanar och tre honor. Samtliga bruntabby (med lite vitt) - förutom den ena hanen, som var svart (& vit). Mamma Zuzanna födde alla sina fem ungar lätt och galant - på mindre än två timmar. Dessutom skötte hon dem exemplariskt.


Zuzanna är PKD-testad, negativ - vid ca tre års ålder.

Även denna gång gäller det inparning av perser. Nu är det bland annat av den anledningen att jag tycker att jag inom min avel har tappat en del av de egenskaper jag gärna ser hos en birma. Två separata perserinparningar har gjorts.
Även denna gång gäller det inparning av perser. Nu är det bland annat av den anledningen att jag tycker att jag inom min avel har tappat en del av de egenskaper jag gärna ser hos en birma. Två separata perserinparningar har gjorts.
Naturligtvis tror jag inte att jag kommer att lyckas till 100 % - därtill är rasen alltför detaljrik och komplicerad. Men jag vill ändå göra ett seriöst försök.

Samtliga perserkatter (även vid inparningen 1985), som använts i min avel, kommer från Margaretha Flyckt, Hassellidens, mycket beroende på att Margaretha tidigare var framgångsrik uppfödare av birma - och vet vilka katter som kan tänkas vara lämpade att para in i birmarasen. Hon var också en slags "mentor" när jag började som birmauppfödare.

En del har haft invändningar mot inparning av perser (och då förmodligen även av andra raser) i birmarasen - medan andra tycker tvärtom! Inparning av perser och andra raser har dock gjorts vid många olika tillfällen - i flera länder - under de år birmakatten funnits. Annan ras var bl.a. rikt förekommande i 3:e och 4:e generationen på tidiga importer till Sverige.

Vidare i avel:

Skogshöjdens Ghost Girl 

Skogshöjdens Gipsy Girl

Skogshöjdens Goldshadow Girl

 

Samtliga reg. som XLH n 09 22

Ghost Girl (Spöket)

Mamma till "Iller´n"

Gipsy Girl

Mamma till vår "Spräckel"

Goldshadow Girl

Mamma till Com.Com