Rabatt vid entrén. Jasminen planterad 1920.
Gammal syren. Troligen planterad på 1930-talet
Vinterträdgården. Gammal bild.
Uthuset med carporten i bakgrunden