HAR BIRMANS UTSEENDE FÖRÄNDRATS UNDER ÅREN?
Enligt min erfarenhet har birman under alla år haft olika huvudformer, som idag i stort sett är desamma som på 1970- 80- & 90-talet. Den stora andelen av en viss huvudtyp har dock varierat genom åren.

 

Bakom samtliga nedanstående katter finns inparning av perser, och i vissa fall även huskatt och siames. Under kattens födelseår hittar Du årtalet på den närmaste inparningen av annan ras. Se även inavelsgrad på 9 generationer. Inparningarna av annan ras har, framåt genom åren, sänkt inavelsgraden rejält - vilket inte hade varit möjligt utan dessa ... Bilderna är mina egna - eller hämtade ur Birmaboken.

1968 
PER/SBI hybrid i 4:e gen(1961) 
Inbreed 29,4 % / 9 gen

1977
PER/SBI hybrid 7:e gen (1961) 

Inbreed 31,7 % / 9 gen

1979

SIA & PER/SBI-hybrid i 6:e gen (1950) Inbreed 37,9 % / 9 gen

1984

PER/SBI-hybrid i 8:e gen (1950 & 1961) Inbreed 41,1 % / 9 gen

1987 
PER/SBI hybrid i 7:e gen (1950 & 1961) Inbreed 20,1% / 9 gen 

1988 
PER/SBI hybrid i 2:a gen 

Inbreed 13,9 % / 9 gen

1988
PER/SBI hybrid i 5:e gen (1975 & 1976)  Inbreed 14,1% / 9 gen

1991

Hybrider (SIA) i 6:e gen

Inbreed 6,31 % / 9 gen

1999

1999

2002

2003